www.engineering-norge.com
TWK

Sensorer, ATEX-sertifisering og SIL2/PLd-sertifikat

Ikke gå i luften. Bedre føre var enn etter snar hvis utstyret ditt eller dets omgivelser står i fare for å eksplodere. TWK presenterer en ny sikkerhetsomkoder for eksplosjonsbeskyttelse iht. ATEX, soner 1/21. Også med sertifikat for funksjonssikkerhet: SIL2 / ytelsesnivå d. Det fins mange ulike anvendelser. Enkle og komplekse. Billige og dyre. Ufarlige og farlige. Noen av dem er til og med eksplosjonsfarlige. Det middels store selskapet TWK har sensorteknologi som passer for nesten alle bruksområdet for å gjøre mekaniske variabler til elektriske målte variabler eller elektroniske data.

Sensorer, ATEX-sertifisering og SIL2/PLd-sertifikat
Kompakt, robust og sikker: skreddersydd TRK38-omkoder med én vikling for sikkerhet

Grunnprinsippet er: Sikkerheten først. Produktsortimentet for eksplosjonsfare har blitt utvidet for sensorer med ATEX-sertifisering. I tillegg til sensorene for sonene 2 (gass) og 22 (støv), som har vært tilgjengelige lenge, tilbyr vi nå en ny generasjon omkodere med det framtidsorienterte PROFINET-grensesnittet (også med PROFIsafe profile), som også passer for sonene 1 (gass) og 21 (støv). Dette er kompakte kabinetter av aluminium eller rustfritt stål med tilkoblingskabel. De er ikke bare robuste og pålitelige som vanlig, men kan også brukes ubegrenset i eksplosjonsfarlige atmosfærer som enheter i ATEX-gruppe II, kat. 2, gass opp til IIC og støv, samt gruppen støv IIIC. Sertifiseringen gjelder for, blant annet: ATEX, IEC-Ex, nordamerikansk klasse 1/2 div. 2 og EAC-Ex. Selvsagt også med SIL2/PLd-sertifikat, om ønskelig.

Et stort anvendelsesområde er olje- og gassindustrien. Her er dampene og gassene eksplosjonsfarlige, og kun egnede enheter kan komme i kontakt med dem. Et eksempel: Hvis lastekraner, som vanligvis har tilstrekkelig sensorteknologi – f.eks. omkodere – brukes i ATEX-sone 1, kan man bruke TRT78/S3-ATEX-omoderen med PROFIsafe-grensesnitt. Den gir funksjonssikkerhet (SIL2/PLd) og eksplosjonsbeskyttelse for sone 1: sikkerhet i en dobbeltpakke. Eksplosjonsbeskyttelsen oppnås med et brannsikkert kabinett med spesielle kabelglander som elektronikken settes inn i. Det motstår at en defekt komponent eksploderer. Ingen gnister eller oppvarmede gasser kommer ut gjennom åpningene. Videre hindrer avlukket at støv trenger inn (IP6x). Siden avlukkets overflatetemperatur ikke overstiger 100 °C, kan ikke gass og støv antennes.

Selv om sensorfunksjonene blir stadig mer komplekse og omfattende, har ikke prisene eksplodert. Snarere tvert imot. Optimalisert design og produksjonsmetoder øker i stor grad effektiviteten og reduserer kostnader.

Mer informasjon om produktet fins på: https://www.twk.de/en/products/rotary-encoders/8845/rotary-encoder-trt/s3-sil2?c=20

  Be om mer informasjon…

LinkedIn
Pinterest

Bli med de 15 000+ IMP-følgerne