www.engineering-norge.com
Alfa Laval News

Alfa Laval fritt roterende retraktor: 100 % rengjorte kanaler og tanker i hygieniske prosesslinjer

Den nye roterende retraktoren fra Alfa Laval, er et svært effektivt innfellbart rengjøringsprodukt som forsikrer at alt er helt rent, og gir bedre produktsikkerhet samt færre avbrudd og økt produktivitet.

Alfa Laval fritt roterende retraktor: 100 % rengjorte kanaler og tanker i hygieniske prosesslinjer

«Den roterende retraktoren er det ferskeste eksempelet på hvordan Alfa Laval jobber for å sikre at 100 % rengjorte hygieniske prosesslinjer, f.eks. anlegg for melk eller morsmelkerstatning, blir en virkelighet,» sier Babak Shojaei, Manager, Product Administration, Tank Cleaning, Alfa Laval. «Vi jobber utrettelig med innovasjon for å dekke kundenes behov.»

Forsikring om at alt er helt rent
Med den roterende retraktoren er det enkelt å klargjøre hygieniske tanker raskt og økonomisk, slik at alle innvendige overflater er flunkende rene og klare til produksjon. Denne dynamiske og ressurseffektive innfellbare retraktoren forblir atskilt fra produktområdet under produksjon og vil være i flukt med tankveggen. Sprayhodet felles ut og sprayer rengjøringsmedier i et 310° mønster over tankens innvendige overflate. Når rengjøringssyklusen er fullført, felles sprayehodet inn igjen, og tanken er klar til produksjon.

Færre prosessavbrudd og økt produktsikkerhet
Den roterende retraktoren fjerner raskt og effektivt restmengder fra de innvendige overflatene av tanken som er vanskelige å rengjøre, begrenser krysskontaminering, begrenser avbrudd og øker produktiviteten. Retraktoren oppfyller kravene fra FDA, EU og sikrer god produksjons- og hygienepraksis ved prosessanlegg for melk, mat, drikke, m.m. For farmasøytiske og bioteknologiske prosesslinjer med høye renhetskrav leveres den roterende retraktoren i UltraPure kvalitet. En 3.1 dokumentasjonspakke for metalldeler kan fås på bestilling.

Opptil 35 % mindre bruk av vann, kjemikalier og tid
Denne dynamiske og ressurseffektive retraktoren sikrer opptil 35 % mindre forbruk av vann, kjemikalier og tid for hver CIP-syklus sammenlignet med konvensjonell statisk spraykuleteknologi. En mer effektiv ressursbruk sikrer dessuten bedre bærekraft i hele produksjonen.

Lave totale eierkostnader
Det er enkelt og økonomisk å installere, betjene og vedlikeholde den roterende retraktoren på grunn av den strømlinjeformede konstruksjonen. For å helautomatisere driften kan to eller flere av disse retraktorene og ThinkTop overvåkings- og styreenheter fra Alfa Laval kombineres med et eksisterende CIP system. Retraktorens totale eierkostnad er i det hele tatt lav på grunn av den minimale kostnaden og innsatsen som kreves ved å eie og betjene den.

Les mer på www.alfalaval.com/FreeRotatingRetractor.

www.alfalaval.com

  Be om mer informasjon…

LinkedIn
Pinterest

Bli med de 155 000+ IMP-følgerne