www.engineering-norge.com
NORD Drivesystems

MAXXDRIVE® XT industrigir – kraftige drev til kraftige transportbånd

NORDs totrinns, høyrevinklede MAXXDRIVE® XT-girenheter er perfekt egnet til transportbåndsystemer i massegodsindustrien som må tåle stor belastning. De er tilgjengelige i sju størrelser med effekter fra 50 til 1500 kW og utgående dreiemoment på 15–75 kNm.

MAXXDRIVE® XT industrigir – kraftige drev til kraftige transportbånd
MAXXDRIVE® XT-industrigirene er spesialutviklet for bruk i transportbåndsystemer for håndtering av massegods, noe som krever lav hastighet i kombinasjon med høy effekt.

MAXXDRIVE® XT-industrigirene fra NORD har høy termisk belastningskapasitet, uten ekstern kjøling. De holder transportbåndene i gang, selv i de tøffeste forholdene, og sikrer at transporten av materialene går sin gang. Takket være den sterke utformingen med riller, optimaliserte aksialvifter og luftledende deksler, er det ikke behov for ekstra kjøling. Større rullelagre og senteravstander øker belastningskapasiteten og levetiden på komponentene. Den nyeste MAXXDRIVE® XT-generasjonen utvider MAXXDRIVE-serien med en applikasjonstilpasset, totrinns, høyrevinklet girenhet som er spesielt egnet til transportbåndsystemer. Den kan også skreddersys til bestemte applikasjoner. Effekt- og hastighetsområdet er utviklet for industrier hvor det er behov for lave hastigheter i kombinasjon med høy effekt. Dette er for eksempel tilfellet i massegods- og mineralindustri. Der kreves det ekstra robuste løsninger som er bestandige mot skitt og smuss og har høy driftssikkerhet under tøffe forhold. Til slike applikasjoner er det nødvendig med spesielle tetningskonsepter som krever så lite vedlikehold som mulig. Drivsystemene bør også kunne klare seg uten ekstern kjøling.

Modulsystem for effektive transportbånd
Modulsystemet for NORD-drivsystemer er basert på et omfattende utvalg frekvensomformere, motorer og girenheter samt koblings- og bremsesystemer, hvorav alle har et stort antall alternativer og funksjoner. Enten de brukes i transportbåndsystemer, blandeverk, kverner, tromler eller knuseverk vil MAXXDRIVE®-industrigirene fra NORD DRIVESYSTEMS oppnå høyt utgående dreiemoment, og de har i over ti år vist seg svært godt egnet til applikasjoner med høy belastning. NORD produserer hovedsakelig girmotorer til horisontale og vertikale transportørsystemer i et helstøpt hus som har ekstremt høy toleranse for tverrkraft og dreiemoment. Dette gjelder også for de kraftige industrigirene på opptil 250 000 Nm, som kreves dersom transportørene jobber i bratt stigning eller med ekstra store mengder materialer. En forskjøvet spindelakse gir svært kompakt design, og de store rullelagrene sikrer at lagrene holder lenge.

  Be om mer informasjon…

LinkedIn
Pinterest

Bli med de 15 000+ IMP-følgerne