www.engineering-norge.com
Emerson

Emerson lanserer en kompakt ventilposisjonsensor som er konstruert for rask og enkel igangsetting

TopWorx DVR Switchbox er en kompakt og robust ventilposisjonerer av høy kvalitet som leverer pålitelige tilbakemeldinger om åpen/lukket ventilposisjon.

I dag kunngjorde Emerson sin nye TopWorx™ DVR Switchbox, et grunnleggende tilskudd til ventilposisjonsensorer i DV-serien. Den kombinerer et robust hus av resin, en kompakt størrelse og et patentert kamhjuldesign som leverer et pålitelig verktøy for tilbakemelding om ventilposisjoner for vann- og spillvannsystemer, næringsmiddel- og drikkevareproduksjon og industrielle bruksområder.

TopWorx DVR Switchbox bruker indikasjon med en lav profil for å levere tydelige lokale posisjonstilbakemeldinger. Dette er viktige sanntidsdata som hjelper teknikere og anleggsoperatører med å holde prosesser innenfor planen. Den er laget av komponenter i rustfritt stål og utviklet for tøffe miljøer for å levere en pålitelig, korrosjonsbestandig ventilsensorløsning som sørger for at kundeprosesser fungerer feilfritt.

Klare og svært pålitelige tilbakemeldinger om ventilposisjoner gjør det enklere å drive prosessindustrianlegg, plattformer og ledninger med høyeste ytelse og sikkerhet uten å benytte ytterligere kapasitet i produksjonslinjen.

Kamhjuldesignet til TopWorx DVR Switchbox muliggjør rask posisjonskonfigurering for raskere og enklere montering og vedlikehold. For mange bruksområder i prosessindustrien leverer TopWorx DVR et kompakt og allsidig design som er godt egnet ved begrenset plass.

Kapslingen har også F1-klassifisering for ultrafiolett lys (UV), som gir UV-motstand som sikrer pålitelig funksjon av DVR på lang sikt i utendørsmiljøer.

TopWorx DVR Switchbox er et tilskudd i Emersons portefølje av TopWorx' intelligente ventiler og nærhetssensorer, og er utviklet for å hjelpe prosessindustrianlegg med å håndtere og styre på en mer intelligent og effektiv måte under de mest krevende forhold.

For mer informasjon, gå til http://emerson.com/en-us/catalog/topworx-dvr.

https://www.emerson.com/en-us/news/2023/11-new-topworx-dvr-switchbox-compact-valve-position-indicator


Emerson lanserer en kompakt ventilposisjonsensor som er konstruert for rask og enkel igangsetting

Media:

Tilleggsressurser:

www.emerson.com

  Be om mer informasjon…

LinkedIn
Pinterest

Bli med de 155 000+ IMP-følgerne