www.engineering-norge.com
Parker News

Parker mottar ISO 15848-1 klasse C-lavutslippssertifisering for industrielle kule- og nåleventiler

Parker Hannifin, verdensledende innen bevegelses- og styringsteknologi, presenterer en serie ventiler som er testet i henhold til ISO 15848-1 klasse C, en standard som fastsetter måle-, test- og kvalifiseringsprosedyrer for utslipp fra industrielle ventiler.

Parker mottar ISO 15848-1 klasse C-lavutslippssertifisering for industrielle kule- og nåleventiler

Klasse C-ventiler utfyller Parkers eksisterende løsninger for de strengere lekkasjehastighetsbetegnelsene i klasse A og B, samtidig som de minimerer investeringen som kreves av kunden.

For selskaper som driver innenfor kjemisk, petrokjemisk eller naturgassbransjen, er miljømål, offentlige forskrifter og anleggs-/arbeidersikkerhet blant begrunnelsene for å minimere utslipp til atmosfæren fra industrielle ventiler. En uavhengig testinstans så og sertifiserte alle fabrikktestene.

For å oppnå ISO 15848-1 klasse C-sertifisering må en ventil påvise mindre enn en viss lekkasjehastighet over et forhåndsdefinert antall operasjoner (sykluser). I tillegg må ventilen holde seg innenfor denne grensen mens den tåler forhåndsdefinerte temperatursvingninger. Både Parker Hi-Pro-kuleventiler og nåleventiler i H-serien oppfylte kriteriene, og er nå sertifisert i henhold til ISO 15848-1 klasse C.

Hi-Pro-kuleventilen gjennomførte en test på 205 sykluser ved en testtemperatur på -50 °C, og oppnådde en lekkasjehastighet i tetningens spindelsystem på 1,2 x 10-6 og en test på 205 sykluser ved en testtemperatur på +160 °C, og oppnådde en lekkasjehastighet i tetningens spindelsystem på 1,0 x10-6. Nåleventilen i H-serien gjennomgikk en test på 205 sykluser ved romtemperatur, og oppnådde en lekkasjehastighet i tetningens spindelsystem på 2,0 x10-6. Begge ventilene ble testet med helium som testmedium.


Parker mottar ISO 15848-1 klasse C-lavutslippssertifisering for industrielle kule- og nåleventiler

Parkers Hi-Pro-kuleventiler i klasse C med høy ytelse gir kaldarbeidstrykk på opptil 414 bar, noe som gir 100 % bobletett avstenging og kontinuerlig repeterbar ytelse. Med en ekte todelt, kvalitetssikret design blir lekkasjeveiene i konstruksjonen redusert til et minimum. Samme kvalitet, pålitelighet og verdi er tilgjengelig fra Parkers H-serie med håndventiler i klasse C med nålemønster, som tillater presis strømningsregulering for en rekke medier til bruksområder med lav strømning. Som standard har nåleventilene metall-til-metall-seter for å sikre 100 % bobletett avstenging.

Begge ventilseriene har helintegrerte rørtilkoblinger som benytter enten Parkers overlegne fordel med proprietære A-LOK® (to hylser) eller CPI™ (enkelt hylse). Denne viktige tekniske funksjonen legger ikke bare til rette for rask installasjon, men eliminerer også behovet for koniske gjenger og gjengetetningsmiddel og, i sin tur, potensialet for en ekstern lekkasjebane. Dette kan redusere de totale utslippene ytterligere.

En annen teknisk funksjon ved ventilene som støtter ISO 15848-1 klasse C-akkreditering, er en robust utforming av pakning rundt spindelen. Spindelen inne i industrielle ventiler er en bevegelig del, så et solid tetningskonsept rundt er avgjørende for å hindre lekkasjer under bevegelse og for å tåle antallet sykluser og temperatursvingningene som er oppgitt i ISO 15848-1 klasse C-standarden.

Med denne utviklingen kan prosessanlegg, systemintegratorer og naturgassdistributører dra nytte av Parker ISO 15848-1 klasse C-sertifiserte kule- og nåleventiler, som bidrar til å minimere utslipp og øke sikkerheten.

Lær mer om Parkers ventiler med lave utslipp på www.parker.com/ipd.

www.parker.com

  Be om mer informasjon…

LinkedIn
Pinterest

Bli med de 155 000+ IMP-følgerne