www.engineering-norge.com
Parker News

Nåleventilene og koblingene til Parker Autoclave Engineers blir EF-79-sertifisert for bruk i hydrogendrevne kjøretøy

Parker Hannifin, den globale lederen innen bevegelses- og styringsteknologi, har mottatt EF-79-sertifisering for sin Autoclave Engineers SM-serie med nåleventiler for mellomtrykk samt konus- og gjengekoblinger for mellomtrykk.

Nåleventilene og koblingene til Parker Autoclave Engineers blir EF-79-sertifisert for bruk i hydrogendrevne kjøretøy

EF-79-typegodkjenningen og -sertifiseringen er en del av et forskriftskrav pålagt av EU for komponenter og systemer som er beregnet for montering i hydrogendrevne kjøretøy.

Behovet for mer bærekraftige, energieffektive kjøretøy som gir null forurensning, dvs. utslipp av vanndamp i stedet for CO2 til atmosfæren, er stadig økende. Parker støtter det globale avkarboniseringsarbeidet gjennom et bredt spekter av løsninger som muliggjør trygg og effektiv drift for en rekke hydrogenbruksområder.

EF-79-typegodkjenning sertifiserer at komponentene som brukes, kan motstå elektriske, mekaniske, termiske og kjemiske driftsforhold uten å lekke eller bli deformert. Den sørger også for at komponentene pålitelig kan tåle forventede temperaturer og trykk i løpet av levetiden, og er utformet slik at de kan monteres og beskyttes mot skade. Parkers produkter gjennomgikk en rekke grundige tester for å sikre at de oppfyller forordningens strenge kvalifikasjoner.

Hydrogenvariasjonene til nåleventilene har et unikt stamme/sete og PTFE-pakningsdesign som kan tåle temperaturer på mellom –40 °C og 120 °C og trykk på opptil 700 bar (10 152 psi). Både nåleventilene i SM-serien samt konus- og gjengekoblingene er tilgjengelige med anti-vibrasjonskoblinger, som flytter spenningskonsentrasjonen til den ugjengede delen av rørsystemet, og leveres i størrelser på opptil 2,5 cm.

«EF-79-sertifiseringen er et bevis på den høye kvaliteten til Parker Autoclave Engineers' produkter. Parker bestod enkelt alle testene for denne kvalifiseringen, noe som ikke er overraskende takket være kvaliteten på produktutvalget og ekspertisen til Parkers ingeniører.» Franck Grignola, produktsjef i Parker Instrumentation Products Division Europe, kommenterer.

Disse ventilene og koblingene til Parker Autoclave Engineers komplementerer utvalget av A-LOK®-rørforbindelser med to hylser som allerede er EF-79-sertifisert, og som ble utformet for å oppnå lekkasjefrie koblinger av høy kvalitet i hydrogendrevne kjøretøy, med opptil 350 bars trykk og for temperaturer ned til –40 °C. Disse koblingene gir pålitelig drift i kryogeniske bruksområder og i bruksområder med trykk og termisk syklus samt vibrasjon.

Andre produkter i Parkers instrumenteringsutvalg som er egnet for hydrogenapplikasjoner, inkluderer koblinger, rør, filtre, kuleventiler og tilbakeslagsventiler samt en rekke kryogeniske ventiler som er egnet for bruksområder med flytende hydrogen.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan Parker Hannifin støtter energiomstillingen og trygg bruk av hydrogen som en miljøvennlig alternativ drivstoffkilde, kan du gå til: www.parker.com/hydrogen-service

www.parker.com

  Be om mer informasjon…

LinkedIn
Pinterest

Bli med de 15 000+ IMP-følgerne