www.engineering-norge.com
Seco Tools

Secos miljøfond har støttet bærekraftsmål i mer enn et tiår

For å sikre selskapets bidrag til å redusere klimaendringer og negative miljøpåvirkning lanserte Seco Tools et miljøfondet Green Investment Fund i 2012. Siden den gang har det grønne fondet støttet investeringer innen et bredt spekter av bærekraftsprosjekter, som har begrenset miljøpåvirkningen til selskapet.


I 2022 er det satt av 10 millioner svenske kroner for å støtte selskapets langsiktige målsetninger, spesifikt det å redusere selskapet klimaavtrykk med mer enn 50 % og oppnå en 90 % sirkulær økonomi innen 2030.

«Miljøfondet er en viktig ressurs for Seco for å kunne investere bærekraftsprosjekter og har holdt det gående i ti år nå», sier Shaelyn Meyers, bærekraftspesialist hos Seco Tools. «Den gjør anlegg i stand til å drive fram grønne investeringer som de tidligere ikke ville hatt mulighet til å prioritere, på grunn av tradisjonelle investeringsfaktorer.»

Solcelleinstallasjoner rundt om på kloden
Solcelleprosjekter har som mål å minke klimaavtrykket ved å minimere behovet for strøm fra hovedstrømnettet og øke produksjonen av fornybar energi. Miljøfondet har støttet solcelleprosjekter fra et helt strømnettautonomt solcelleinstallasjon i Sør-Afrika til solcelleinstallasjoner ved salgsavdelingene i Storbritannia og India.

Varmegjenvinning og gjenbruk
En annen måte for Seco å redusere klimaavtrykket sitt på er å nyttiggjøre seg restvarmen fra produksjonsprosessene. Miljøfondet har støttet bærekraftprosjektet som bygger ut varmegjenvinningssystemer og derved understøtter en mer sirkulær økonomi.
Ved hovedkontoret i Fagersta, vil varmegjenvinningssystemet bygges ut ved hjelp av luftkompressorer for å sørge for oppvarming av anlegget, noe som gjør at man ikke lenger trenger å kjøpe dette ute i markedet. Anleggets klimaavtrykk, målt i CO2-utslipp, er forventet å synke med 28 %.

Avfallsgjenvinning
Seco Tools jobber også for å øke gjenvinninggraden for avfall og redusere miljøpåvirkningen som oppstår når du sender avfall til avfallsdeponier. Miljøfondet har også delt ut penger til andre prosjekter, slik som til kompostering ved anlegget i Storbritannia og opprettelse av en bærekraftig infrastruktur på alle anlegg for å bistå i kildesortering for resirkulering.

https://www.secotools.com/article/85588Secos miljøfond har støttet bærekraftsmål i mer enn et tiår
Solar Panel Installation Seco India

  Be om mer informasjon…

LinkedIn
Pinterest

Bli med de 15 000+ IMP-følgerne