www.engineering-norge.com
Stauff News

STAUFF tar i bruk enda en Riello-rundtaktmaskin

STAUFF, produsent av alle komponentene til hydrauliske slangesystemer, tatt i bruk en ny Riello-rundtaktmaskin. Maskinen produserer vinkel- og T-skruforbindelser i alle vanlige dimensjoner og utførelser til rørskrukoblingsprogrammet STAUFF Connect av smiemner av stål.

STAUFF tar i bruk enda en Riello-rundtaktmaskin
Den «nye Riello» garanterer kunder og forhandlere høy tilgjengelighet selv ved kortsiktige bestillinger av store stykkantall.

Denne type rundtaktmaskiner er frem for alt konsipert for produksjonspartier fra 5000 stykk per produksjonsløp. Emnene spennes inn helautomatisk, flere bearbeidingstrinn realiseres under ett, verktøybytte og innretningstider reduseres. For forhandlere og produsenter innen maskin- og anleggsbygging betyr dette høy tilgjengelighet, selv for kortsiktige bestillinger av store antall.

Carsten Krenz, administrerende direktør STAUFF Tyskland og produktsjef STAUFF Connect Global, går ut ifra at det i framtiden produseres 1,2 mill. små og mellomstore rørtilkoblinger i dimensjonene 8L/S til 18L på den «nye» Riello per år: «Til tross for den økonomisk anspente situasjonen under koronakrisen har den globale etterspørselen etter rørtilkoblinger fra STAUFF steget overproporsjonalt. Globalt sett er behovet stort hos forhandlere og i OEM, frem for alt på områdene anleggs- og jordbruksmaskiner, i togtrafikken og på energisektoren.» På produksjonsanleggene til bedriften sør i Westfalen står allerede tre rundtaktmaskiner. Allerede i 2018, kun noen få år etter markedslanseringen av STAUFF Connect, hadde man investert 6 mill. euro i to maskiner fra den italienske produsenten Riello. Siden har etterspørselen økt kontinuerlig, omsetningen i første halvår 2021 til og med rundt 50 prosent sammenlignet med samme tidsrom i 2020.

De gjentatte forutseende investeringene i høyytelsesmaskiner for effektiv produksjon av store produksjonspartier garanter OEM og forhandlere en stor grad av leveringsytelse. Carsten Krenz regner med fortsatt stigende etterspørsel etter STAUFF Connect, og fører dette bl.a. tilbake til konseptet STAUFF Line: «Vårt produktprogramm inneholder samtlige komponenter til hydrauliske slangesystemer fra egen utvikling og produksjon, dvs. konsipert systemorientert, avstemt mot hverandre og produsert med høy kvalitet i vår egen bedrift.» Samtidig går fordelene for maskin- og anleggsprodusenten langt utover Single Sourcing. Konseptet STAUFF Line inneholder samtlige serviceytelser rundt det hydrauliske slangesystemet, fra planlegging og utkast til levering av forhåndskonfeksjonerte slanger. Dermed møter familiebedriften med avdelinger i 18 land en trend i internasjonal maskin- og anleggsbygging: konsentrere seg om kjernekompetanser, og overlate andre områder, som for eksempel hydraulikken, til spesialister. «For å leve opp til dette ansvaret investerer også våre internasjonale avdelinger i utstyr, som for eksempel egne rørbøyesentre, for å kunne overta stadig flere produksjonstrinn fra kundene», ifølge Krenz.

www.stauff.com
 

  Be om mer informasjon…

LinkedIn
Pinterest

Bli med de 15 000+ IMP-følgerne