www.engineering-norge.com
EPLAN

Volkswagen tar i bruk de nyeste Eplan- og Rittal-løsningene

VASS-standarden: nå utvidet med 3D-funksjoner og topp moderne kontrollskapteknologi.

Volkswagen tar i bruk de nyeste Eplan- og Rittal-løsningene
«Ytterligere 3D-funksjoner fra Eplan Pro Panel gjør det mulig å innhente produksjonsinformasjon for automatisert kontroll- og koblingsskapskonstruksjon, sier Eplans Strategic Account Manager Andreas Bamberg.

Volkswagen har nylig lansert sjette generasjon av sin VASS (Volkswagen Audi Seat Skoda)-standard, som inkluderer en oppdatering til Eplan Version 2.9. Standarden - brukt i produksjonsanlegg for modeller på MEB-plattformen - har også blitt utvidet med 3D-funksjoner i koblingsskapskonstruksjon og med to-veis utveksling av data med planleggingsverktøy for PLS. Det nye VX25-skapsystemet fra Rittal er også integrert i standarden.

Volkswagens avgjørelse om å levere 3D-data basert på Eplan Pro Panel i VASS-standard-biblioteker til sine egne leverandører betyr at de digitale tvillingene til koblingsskap med de installerte komponentene kan skapes. Tidligere var kun 2D-representasjoner fra Eplan Electric P8 med i standarden. For leverandører gir dette grunnlaget for å gå inn i og utvide automatisert produksjon av kontroll- og koblingsskap; fra mekanisk maskinering av skap til automatisk produksjons av klemmelister til ledningskapping og koblingshjelp. Selskaper drar fordeler av Volkswagens designmaler som kan brukes som grunnlag til raskere konstruksjon, produksjon og idriftsettelse med høyere kvalitet.

Enhetlig anleggsdokumentasjon
Eplans Strategic Account Manager Andreas Bamberg forklarer: «De ytterligere 3D-funksjonene fra Eplan Pro Panel gjør det mulig å ekstrahere produksjonsinformasjon til automatisert kontroll- og koblingsskapskonstruksjon. Engineeringsfirmaer drar videre fordel av den integrert kollisjonskontroll og vurdering av varmespredning for komponenter, noe som muliggjør en optimalisert komponentplassering i skapet og en mer energieffektiv design for Rittals klimakontroll-systemer.»

En ekstra fordel: Ved å legge viktig informasjon i enhetene og prosjektdataene muliggjøres to-veis datautveksling mellom Eplan og f.eks. Siemens TIA Portal med AML-grensesnittet. «Dette reduserer i stor grad arbeidet med systemplanlegging siden PLS-maskinvarestrukturer, forhåndsdefinert I/O og buss-topologi kan importeres direkte fra Eplan.», sier Bamberg. Under anleggsdrift og ved senere endringer eller utvidelser, kan informasjonen fra TIA Portal føres tilbake Eplan-prosjektet. Dette gir ensartet, feilfri anleggsdokumentasjon «som bygd», og kortere inngangsprosesser for integrering i digital produksjonshåndtering.

Topp moderne koblingsskap-teknologi
Rittal, med sine store kontrollskap og små avlukker, har vært en del av Volkswagens selskapsstandard i årevis, akkurat som Eplan. Som Global Key Account Manager Automotive Markus Hülsmann i Rittal sier: «Den nye utgaven av VASS V6-biblioteket leverer helintegrerte referanse-kontrollskap i 3D, basert på det nye Rittal VX25 kontrollskap-systemet.» Det omfatter også fullt integrert avlukke-tilbehør og ti varianter av AirSTREAM monteringsramme fra selskapet Friedrich Lütze, som kan velges direkte fra en liste med tilbehør og plasseres som en komplett makro. Hülsmann fortsetter: «Dette reduserer i stor grad det tekniske arbeidet, siden komponentene kan plasseres digitalt direkte i skapet etter bare noen få klikk.» Fremtidige VASS-utgaver vil omfatte utvidelser med Rittal AX- og KS-avlukker og prøveenheter. Tilknyttede skap-makroer i 3D er alt tilgjengelige i Eplan Data Portal og kan brukes når man jobber med Pro Panel.


Volkswagen tar i bruk de nyeste Eplan- og Rittal-løsningene
Markus Hülsmann: Global Key Account Manager Automotive Markus Hülsmann i Rittal sier: «Denne nye utgaven av VASS V6-biblioteket leverer helintegrerte referanse-kontrollskap i 3D basert på det nye Rittal VX25 kontrollskap-systemet.»

Målet: digital produksjon
Bilproduksjon blir stadig mer utfordrende, bl. a. med stadig kortere oppstartstider, skreddersydd design, ny kontrollteknologi og strengere krav til vedlikehold og reparasjon. Volkswagen arbeider flittig med videreutvikling av automatiseringsstandarder, som så gis videre til selskapets leverandører. Daniel Gräser i divisjonen for produksjonsautomatisering og digital produksjon i Volkswagen sier: »Denne ekspansjonen av VASS-standarden med de nyeste aspektene til Eplans programvare og Rittals topp moderne systemteknologi betyr at vi støtter leverandørene våre optimalt i å lansere digitale og automatiserte produksjonsprosesser. Samtidig legger vi også til en viktig komponent på veien vi har begynt på mot den digitale fabrikken.» Tross alt er den digitale tvillingen til kontrollskapet som del av produksjonsprosessen et vesentlig grunnlag for framtidens heldigitale drifts- og vedlikeholdsprosesser.


Volkswagen tar i bruk de nyeste Eplan- og Rittal-løsningene
Daniel Gräser: »Utvidelsen av VASS-standarden med de nyeste aspektene ved Eplans programvare og Rittals topp moderne systemteknologi betyr at vi ideelt støtter leverandørene våre innen realisering av digitale og automatiserte produksjonsprosesser», sier Daniel Gräser i divisjonen for produksjonsautomatisering og digital produksjon i Volkswagen.

Internasjonal support

Siden 2018 har Eplan tilbudt tre dagers VASS V6-opplæring for leverandører, på engelsk og tysk. Den legger det internasjonale grunnlaget for vellykket prosjektplanlegging iht. denne standarden. I tillegg til regelmessige arrangementer i Tyskland har opplæring også blitt gitt i USA og Kina.

www.eplan-software.com/

  Be om mer informasjon…

LinkedIn
Pinterest

Bli med de 15 000+ IMP-følgerne