www.engineering-norge.com
Stauff News

STAUFF rørledningskobling med utvidet trykkområde

Utfordring: Tunglast-transport.

STAUFF rørledningskobling med utvidet trykkområde
QRC-RH skrukoblingene fra STAUFF er utformet for å tåle svært høye statiske og dynamiske trykkbelastninger selv når de ikke er tilkoblet.

Anleggs- og landbruksmaskiner, gruveutstyr, broelementer eller vindturbiner – i mange bransjer må stadig større last på flere hundre til flere tusen tonn transporteres. Her kommer tunglast-transportmodulene (Self-Propelled Modular Transporters SPMT) til innsats. Prinsippet, som navnet antyder: Separat drevne moduler er koblet sammen for å danne ytelsessterke transportkjøretøy, der den mulige nyttelasten i prinsippet er åpen.

Hovedfunksjonene til de eksterne kraftpakkene som brukes til å drive de enkelte modulene er implementert og styrt hydraulisk. Med ytelsen til transportenhetene øker det nødvendige systemtrykket i hydraulikkledningene, som er sikkert og fleksibelt forbundet med skrukoblinger.

Nominell diameter DN 19 finnes for opp til 420 bar
Med dette som fokus har STAUFF, som verdens markedsleder for rørkoblinger, revidert sitt utvalg av QRC-RH skrukoblinger suksessivt. Tidligere ble det tillatte trykkområdet for de nominelle diametrene DN 10, 12, 16 og 25 økt fra 350 til 420 bar (i tilkoblet og frakoblet tilstand). Nå er det også mulig å bruke koblingene med nominell diameter DN 19 ved opp til 420 bar. Den nye versjonen av QRC-RH 19 oppnår en maksimal nominell gjennomstrømning på 200 l/min. Dermed er bearbeidingen av programmet fullført.

I motsetning til andre koblingstyper er QRC-RH skrukoblingene utformet for å tåle svært høye statiske og dynamiske trykkbelastninger selv når de ikke er tilkoblet. Serien er utført med avstengning på begge sider med flattettende ventilløftere. Denne funksjonen skaper forutsetningen for at SPMT-modulene kan integreres i hydraulikkretsen i en hvilken som helst kombinasjon og uten ekstra stengearmaturer.


STAUFF rørledningskobling med utvidet trykkområde
Rørkoblingene i QRC-RH-serien fra STAUFF ble spesielt utviklet for å forbinde tunglast-transportmoduler med den hydrauliske kraftpakken.

Sikker under ekstreme forhold
Koblingene blir tilkoblet ved å skru skruehylsen på koblingspluggen (løs halvdel) til den utvendige gjengen til koblingshylsen (fast halvdel). Begge koblingshalvdelene blir skrudd sammen til anslag. En låsemutter sørger for at koblingshylsen er fast montert i en skottvegg. Kravet om lang levetid under ofte ugunstige omgivelsesbetingelser oppfylles blant annet av det korrosjonsbeskyttende belegget av høy kvalitet på sink-nikkelbasis. Med denne egenskapsprofilen åpner rørkoblingene i QRC-RH-serien andre bruksområder i tillegg til tunglast-transportmodulene, for eksempel innen dypboringsteknologi.

www.stauff.com
 

  Be om mer informasjon…

LinkedIn
Pinterest

Bli med de 15 000+ IMP-følgerne